DPS Częstochowa – Wolontariat

Wolontariat

W działalność na naszego Domu mocno wpisała się w ostatnich latach działalność wolontariuszy. W roku 2018 następujące grupy wolontariuszy wspierały pracowników naszego Domu oraz urozmaicali czas naszym mieszkankom.

  1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – uczniowie wykonywali usługi fryzjerskie co drugi miesiąc przychodząc w grupie ośmiu osobowej wraz z nauczycielem zawodu.
  2. Szkoła Podstawową nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie, na wolontariat stały uczęszcza 20 osób. Częstotliwość spotkań określona jest do 1 soboty w miesiącu – w godzinach od 12.30 do 14.30.
  3. Brat zakonny kapucyn, jako wolontariusz prowadzi katechezy dla mieszkanek, ok raz w tygodniu.
  4. Gimnazjum nr 2 w Częstochowie – dwie uczennice w dniu 26 kwietnia 2018 roku podpisały z Domem umowy na wykonywanie świadczeń woluntarystycznych – dotyczących pomocy w prowadzeniu zajęć rekreacyjnych oraz pomocy w prowadzeniu terapii. Ponadto – aktywnie biorą udział w życiu kulturalnym Domu – wzięły również udział w przedstawieniu wielkopostnym pt. „Wybory, wybory”. W przedstawieniu wystąpiły również gościnnie trzy osoby spoza placówki – uczennice szkół ponad gimnazjalnych i uczennica szkoły podstawowej. Dom jest bardzo otwarty na współpracę ze środowiskiem lokalnym – wobec czego bardzo chętnie umożliwia wolontariuszom udział w integracyjnych przedsięwzięciach artystycznych.
  5. Dwie siostry albertynki ze wspólnoty w Częstochowie, które już nie pracują zawodowo angażują się jako wolontariuszki na rzecz DPS: Siostry na co dzień chętnie przebywają z mieszkankami, rozmawiają z nimi, towarzyszą im w czasie wyjść poza teren placówki, ponadto jedna z nich jest zakrystianką w kaplicy Domu.

Praktykanci różnych szkół i wolontariusze bardzo mocno związani są z placówką – uczestniczą w ważnych wydarzeniach życia Domu – przyjeżdżają na Zjazdy Rodzin i inne ważne dla mieszkanek przedsięwzięcia t.j. – występy, festiwale.

Czas pandemii przerwał współpracę z wolontariuszami ze względów bezpieczeństwa i odgórnych obostrzeń. W latach 2021 – 2022 z uwagi na dalsze obostrzenia związane z pandemią – kontakty z wolontariuszami były ograniczone do rozmów telefonicznych oraz podtrzymywania kontaktów przez portale społecznościowe. Placówki, z którymi Dom podtrzymywał kontakt pamiętały o mieszkankach podczas wydarzeń okolicznościowych oraz świąt.

W grudniu uczniowie klas II I III ze Szkoły Podstawowej nr 53 wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie przygotowali wraz z nauczycielami kartki świąteczne dla mieszkanek. Kartki przygotowywali również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K.Baczyńskiego w Częstochowie.

Wolontariusze ponownie pojawili się w placówce dwa lata temu. Od początku 2023 regularnie na wolontariat przychodzi Siostra Nazaretanka. Odwiedza Mieszkanki w soboty, raz w miesiącu. Uczestniczy aktywnie w zajęciach sobotnich, angażuje się w pomoc terapeutyczną i opiekuńczą na rzecz mieszkanek. Aranżuje aktywne spędzanie wolnego czasu, wprowadza elementy katechezy połączone z zabawą.

Placówka regularnie współpracuje również ze Szkołą Podstawową nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie. Wolontariusze z tej szkoły to uczniowie najstarszych klas. Przychodzą do placówki raz w miesiącu, podczas sobotnich dyżurów. Wolontariusze pomagają podczas parzenia kawy i herbaty, biorą aktywny udział w grach i zabawach z mieszkankami. Służą pomocą i radą zawsze, gdy mieszkanki tego potrzebują. Wolontariusze uczestniczą też w integracyjnych zajęciach (wspólne ozdabianie pączków), wspólnym kolędowaniu, wykonywaniu prac plastycznych, śpiewie piosenek okolicznościowych, ozdabianiu kartek.

Regularnie, od trzech lat w okresie jesiennym uczniowie wraz z rodzicami Szkoły Podstawowej w Szynkielowie organizują zbiórkę przetworów ogrodowych dla mieszkanek Domu.

Od grudnia 2023 roku Dom nawiązał współpracę z Miejskim Przedszkolem Integracyjnym nr 43 w Częstochowie. Mieszkanki brały udział w zajęciach kulinarnych z przedszkolakami, pogadance dotyczącej żywienia. W lutym 2024 roku Przedszkolaki wraz z wychowawcami uczestniczyli w Integracyjnym Dniu Pączka połączonym z zabawami, konkursami i słodkim poczęstunkiem. Podczas tego wyjątkowego dla mieszkanek spotkania – to one same mogły poczuć się pomocnymi dla młodszych gości.

Wolontariat daje możliwość poznania osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich potrzeb oraz zainteresowań. Uwrażliwia na drugiego człowieka, zwłaszcza chorego, potrzebującego pomocy i wsparcia. Natomiast otwartość, serdeczność i spontaniczność mieszkanek Domu uczy innych empatii i zrozumienia osób niepełnosprawnych.

 

Uśmiechnięta grupa wolontariuszy wraz z mieszkankami pozuje do zdjęcia na sali integracyjno - terapeutycznej

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl