DPS Częstochowa – Wolontariat

Wolontariat

W działalność na naszego Domu mocno wpisała się w ostatnich latach działalność wolontariuszy. W roku 2018 następujące grupy wolontariuszy wspierały pracowników naszego Domu oraz urozmaicali czas naszym mieszkankom.

  1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – uczniowie wykonywali usługi fryzjerskie co drugi miesiąc przychodząc w grupie ośmiu osobowej wraz z nauczycielem zawodu.
  2. Szkoła Podstawową nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie, na wolontariat stały uczęszcza 20 osób. Częstotliwość spotkań określona jest do 1 soboty w miesiącu – w godzinach od 12.30 do 14.30.
  3. Brat zakonny kapucyn, jako wolontariusz prowadzi katechezy dla mieszkanek, ok raz w tygodniu.
  4. Gimnazjum nr 2 w Częstochowie – dwie uczennice w dniu 26 kwietnia 2018 roku podpisały z Domem umowy na wykonywanie świadczeń woluntarystycznych – dotyczących pomocy w prowadzeniu zajęć rekreacyjnych oraz pomocy w prowadzeniu terapii. Ponadto – aktywnie biorą udział w życiu kulturalnym Domu – wzięły również udział w przedstawieniu wielkopostnym pt. „Wybory, wybory”. W przedstawieniu wystąpiły również gościnnie trzy osoby spoza placówki – uczennice szkół ponad gimnazjalnych i uczennica szkoły podstawowej. Dom jest bardzo otwarty na współpracę ze środowiskiem lokalnym – wobec czego bardzo chętnie umożliwia wolontariuszom udział w integracyjnych przedsięwzięciach artystycznych.
  5. Siostry albertynki ze wspólnoty w Częstochowie, które już nie pracują zawodowo angażują się jako wolontariuszki na rzecz DPS: s. Joanna zajmuje się kaplicą Domu, s. Gertruda chętnie przebywa z mieszkankami, rozmawia z nimi, towarzyszy im w czasie wyjść poza teren DPS.

Praktykanci różnych szkół i wolontariusze bardzo mocno związani są z placówką – uczestniczą w ważnych wydarzeniach życia Domu – przyjeżdżają na Zjazdy Rodzin i inne ważne dla mieszkanek przedsięwzięcia t.j. – występy, festiwale.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl