DPS Częstochowa – Terapia

Terapia

Terapia zajęciowa

Celem zajęć jest doskonalenie zdolności manualnych, umiejętności współpracy w grupie, twórcze zorganizowanie czasu wolnego oraz osobisty rozwój mieszkanek.

Zajęcia są dostosowane indywidualnie do potrzeb mieszkanki, do jej zdolności, zainteresowań oraz do jej możliwości i stanu psychofizycznego. Ponadto zajęcia te umożliwiają mieszkance wyrażenie uczuć emocjonalno – estetycznych, których często nie była ona w stanie wyrazić werbalnie.

W ramach terapii zajęciowej są oferowane następujące techniki: plastykoterapia, zdobnictwo artystyczne, robótki ręczne, tkactwo, patchwork itp.

Efektem terapii są różnego rodzaju wytwory własne: różnorodne wytwory z wikliny papierowej, tj.: wieńce okazjonalne, koszyczki, osłonki na donice, wazoniki, serca, kwiaty z krepiny i bibułki, butelki ozdobne, wazoniki ozdobione skręconym sznurkiem, pisanki (z wełny, cekinów, koralików, sznurka, kordonka, wstążek, zastosowano również metodę decoupage) ozdoby wielkanocne, ozdoby walentynkowe. Wykonywane są kartki okolicznościowych, malowanie butelek, pudełek farbami plakatowymi i akwarelami, wyklejanie dowolnych wzorów – plasteliną, bibułą, papierem samoprzylepnym, wełną, cekinami, koralikami.  Przygotowywanie dekoracji świątecznej – girlandy, bukiety kwiatowe, stroiki, karmniczki metodą decoupage, różnego rodzaju ozdoby z wykorzystaniem materiałów wtórnych. Wykonanie dekoracji na zabawę karnawałową, na dyskoteki, na Imprezy Integracyjne, elementy scenografii i rekwizyty do przedstawień organizowanych na terenie Domu i poza nim.

Z mieszkankami prowadzone są zajęcia plastyczne o tematyce związanej z porą roku, ważnymi wydarzeniami okolicznościowymi

 

Zajęcia kulturalno-oświatowe

Zajęcia kulturalno-oświatowe mają na celu praktyczne i konstruktywne wykorzystanie czasu wolnego mieszkanek.

  • Terapia muzyką

Celem tych zajęć jest przede wszystkim doskonalenie wokalnych i instrumentalnych możliwości mieszkanek, rozwijanie rytmiki, wzbudzanie zainteresowania wszelkimi rodzajami muzyki, aktywizacja mieszkanek oraz relaksacja. W ramach terapii muzyką odbywa się muzykoterapia bierna i czynna.

Podczas muzykoterapii czynnej mieszkanki biorące udział w zajęciach aktywnie angażują się w śpiewanie piosenek  (do akompaniamentu gitary, jak również karaoke), wystukiwanie rytmu piosenki, w granie na prostych instrumentach muzycznych – tamburynie, BUM BUM rurkach, dzwonkach, grzechotkach.  Uczestniczą w zajęciach ruchowo- wzrokowo- słuchowych przy muzyce – z pokazywaniem graficznym piosenki, masażykach muzycznych, terapii ruchem, piosenką i tańcem.

Zajęcia z muzykoterapii czynnej przygotowują mieszkanki do aktywnego śpiewu podczas codziennej Mszy św. w kaplicy Domu oraz do wszelkiego rodzaju występów artystyczny na terenie Domu i poza nim, w których priorytetową rolę stanowił śpiew tj.: Festiwal Kolęd w Domu, Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łazach, Przegląd Piosenki Patriotyczno – Żołnierskiej, warsztaty artystyczne w Chorzowie w ramach Festiwalu „Otwartych Serc”, Przegląd Artystyczny Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, pikniki integracyjne, m.in. Piknik Integracyjny w Olzie i w Łazach, Festiwal Albertiana w Trzebini, Wyjście na Przegląd Teatralno – Muzyczny Osób z niepełnosprawnością Maskarada, Wyjazd na Festiwal Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Tychach, oraz wiele innych przedsięwzięć artystycznych mających miejsce na terenie Domu oraz poza nim.

 

  • Bierne zajęcia muzyczne

Zajęcia tego typu dostarczają paniom różnorodnych wrażeń muzycznych oraz uwrażliwiają na poszczególne dźwięki. Muzyka towarzyszy również systematycznie mieszkankom niepełnosprawnym w stopniu głębokim, leżącym  i niepełnosprawnym ruchowo – słuchają one dźwięków płynących z radia, odtwarzaczy CD znajdujących się w pokojach lub piosenek śpiewanych przez terapeutę przy akompaniamencie gitary lub a’capella. Muzyka słuchana biernie jest uzupełnieniem światłoterapii oraz zajęć relaksacyjnych wspomaganych terapię światłem.

 

  • Biblioterapia

Biblioterapia ma na celu twórcze myślenie, pobudzanie wyobraźni oraz poszerzania zasobu słownictwa, uprawnienie czytania samodzielnego oraz przeciwdziałanie wtórnemu analfabetyzmowi.

Na terenie Domu prowadzona jest biblioterapia czynna i bierna. Podczas biblioterapii czynnej mieszkanki mają możliwość samodzielnego wybrania pozycji książkowych z biblioteczki znajdującej się w pracowni terapii zajęciowej lub pracowni biblioterapeutycznej.

Podczas zajęć panie aktywnie ćwiczą umiejętność czytania –  z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych. Zajęcia te przygotowują również do publicznych wystąpień, gdzie w szczególny sposób wykorzystywana jest umiejętność płynnego czytania (modlitwa powszechna, czytanie w kaplicy Domu, życzenia okolicznościowe, wiersze, opowiadania dla całej grupy, role narratora).

Biblioterapia bierna to forma zajęć, gdzie mieszkanki w nich uczestniczące są słuchaczami czytanego tekstu. Pozycje książkowe wykorzystane podczas zajęć dostosowane są do możliwości psychofizycznych oraz intelektualnych mieszkanek.

 

  • Zajęcia teatralne

Mają one na celu doskonalenie warsztatu aktorskiego, gestów, ruchów, tonu głosu, dykcji, akcentu, komunikacji niewerbalnej, zachowania się na scenie. Praktycznie przygotowują mieszkanki do  udziału w programach artystycznych, montażach słowno – muzycznych i przedstawieniach.

 

  • Terapia rozrywką

To kolejna forma terapii w ramach zajęć kulturalno – oświatowych mająca na celu organizowanie życia świetlicowego w formie gier, konkursów, quizów i zgadywanek ponadto zabaw edukacyjno – integracyjnych, gier i zabaw pamięciowych, obrazkowych gier językowych, zagadek celowych i opisowych. Mieszkanki rozwiązują krzyżówki, uczestniczą w konkursach tematycznych dotyczących roku kalendarzowego

 

  • Wideoterapia

Ten rodzaj zajęć ma na celu zrelaksowanie, odprężenie, odreagowanie negatywnych emocji mieszkanek poprzez wyciszenie i skupienie uwagi na projekcji filmowej.

Podczas zajęć z wideoterapii mieszkanki mają możliwość oglądania różnorodnych programów telewizyjnych, filmów TV i video, bajek animowanych, filmów familijnych.

 

  • Zajęcia informatyczne na sali komputerowej

Celem tych zajęć jest zapoznanie się z pracą przy komputerze, korzystanie z edytora tekstu, przeglądarki internetowej, dzięki czemu mieszkanki Domu są w stanie na bieżąco w miarę swoich  możliwości śledzić wydarzenia z kraju i świata.

Na zajęciach regularnie przypominane są zasady pracy przy komputerze, sposób posługiwania się myszką, pisanie polskich znaków, dużych i małych liter, sposób wyłączania komputera.

 

Zajęcia rewalidacyjne

Mają na celu wspieranie szeroko pojętego rozwoju mieszkanek Domu, przy czym szczególną uwagę zwraca się na usprawnianie u nich funkcji intelektualnych –  wspomaganie rozwoju psychicznego i społecznego. Celem jest nie tylko wyrównywanie braków, ale przede wszystkim doskonalenie  istniejących możliwości oraz zapobieganie regresowi intelektualnemu.

To przede wszystkim zmniejszenie u mieszkanek zaburzeń w zakresie procesów: orientacyjno-poznawczych, myślenia i mowy, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności manualnych, samoobsługi, zaradności  i sprawności motorycznej.

 

Pogadanki – zajęcia uspołeczniające

Mają na celu zapoznanie mieszkanek z bieżącymi sprawami kulturalnymi, społecznymi. Ponadto ich celem jest rozwój dojrzałości społecznej, wrażliwości estetycznej, zaradności osobistej i umiejętności pełnienia ról społecznych. Prowadzone są w formie prezentacji oraz w formie dialogu pomiędzy mieszkankami, gdzie prowadzący rozmawia z nimi na tematy ściśle związane z życiem Domu. Mają charakter grupowy. Różnego rodzaju sytuacje analizowane są na konkretnych przykładach, by lepiej móc przyswoić treści.

Treść pogadanek dotyczy zachowania się w różnych miejscach publicznych, szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, dbałości o własne zdrowie, zachowań prewencyjnych, spraw bezpieczeństwa, kultury osobistej, spraw związanych z cyklem kalendarzowym i liturgicznym (pory roku, zwyczajowości symbolika świąt, nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacjach, sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktów pomiędzy współmieszkankami, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, przemijania, wiary w siebie – asertywności w kontaktach, poszanowania świata wokół nas, itp).

 

Terapia ruchem i fizjoterapia

Ma na celu rozwinięcie psychomotoryczne mieszkanek oraz przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności. Zajęcia usprawniające mają na celu zwiększenie ruchomości w stawach, zwiększenia siły mięśniowej oraz lepszą funkcjonalność organizmu jako całości.  Zajęcia ruchowe prowadzone są indywidualnie i grupowo, odbywają się cyklicznie.

Terapia ruchem wspomagana jest zabiegami fizjoterapetycznymi, tj.: jonoforeza, pole magnetyczne, ultradźwięki, prądy małej częstotliwości, bioptron. Zabiegi terapeutyczne wykonywane są na zlecenie lekarza.

 

Zajęcia na sali światła – terapia światłem i relaksacja

Mają na celu odreagowanie napięć, ich redukcję, a przede wszystkim wyciszenie. Terapia światłem jest połączona z muzykoterapią bierną – odgłosy przyrody, śpiewy ptaków, muzyka relaksacyjna. Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ten rodzaj terapii to również doświadczanie bodźców świetlnych, słuchowych, wrażeń estetycznych (kolumna świetlna, światłowody).

 

Zajęcia kulinarne

Mają charakter teoretyczny i praktyczny. Część teoretyczna ma na celu poszerzanie i przypominanie wiedzy dotyczącej produktów spożywczych, przygotowania posiłków, zwyczajów panujących w różnych częściach kraju. Podczas zajęć regularnie przypominane są zagadnienia takie jak: zasady zachowania się podczas uruchamiania sprzętu elektrycznego, objaśnianie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego użycia tych sprzętów, zasady pracy w grupie, zasady poprawnego zachowania się przy stole, higieniczne spożywanie posiłków, czynności jakie należy wykonać podczas przygotowania konkretnych potraw.

Część teoretyczna polega na czytaniu przepisów na różnego rodzaju potrawy z czasopism, czytaniu książek dot. produktów spożywczych i przygotowania posiłków, zasad zachowania się przy stole, oglądaniu programów kulinarnych.

Zajęcia praktyczne to przede wszystkim: przygotowanie pop-cornu w wersji beztłuszczowej w maszynce elektrycznej, gotowanie budyniu, kisielu,  przygotowanie naleśników z dżemem, tostów, gofrów z owocami,  przygotowanie galaretek owocowych, krążków cebulowych, kanapek wielosmakowych, zdrowych śniadań z jogurtów naturalnych, gotowanie kompotu, pieczenie rogalików drożdżowych, pizzy, przygotowywanie sałatek owocowych, surówek wiosennych, koktajli warzywno – owocowych, szaszłyków.

 

Ergoterapia

Terapia poprzez pracę której celem jest rozwijanie umiejętności, pomagających w życiu codziennym każdego człowieka. W ramach tych zajęć mieszkanki rozwijają umiejętności wykonywania poszczególnych czynności: zmywanie naczyń, pomoc w obieraniu jarzyn i owoców, pomoc w przygotowywaniu kawy i herbaty, pomoc w zajęciach porządkowych na terenie DPS – w salach terapeutycznych, na korytarzach, na piętrach i na podwórzu, porządkowanie grobów zmarłych mieszkanek, odśnieżanie, podlewanie kwiatów.

Dzięki zajęciom ergoterapeutycznym mieszkanki czują się współodpowiedzialne za swój dom, o który trzeba dbać, wzrasta tez poczucie własnej wartości, czują się potrzebne i kompetentne.

Zajęcia terapeutyczne są dostosowywane do możliwości, umiejętności, stopnia niepełnosprawności intelektualnej, sprawności psychoruchowej mieszkanek.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z TERAPII

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl