DPS Częstochowa – Pracownik pierwszego kontaktu

Pracownik pierwszego kontaktu

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkanki koordynuje pracownik domu, który jest nazwany „pracownikiem pierwszego kontaktu” (PPK). Wskazany jest on przez mieszkankę Domu, jeśli ten wybór jest możliwy ze względu na stan zdrowia i organizacje pracy Domu. W przypadku ograniczonego funkcjonowania mieszkanki, w dokonaniu wyboru pomaga zespół terapeutyczno – opiekuńczy uwzględniając okazywaną sympatię mieszkanki do danej osoby lub częstotliwość kontaktu z mieszkanką uzależnioną od pełnionej funkcji zawodowej w Domu.

Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Do zadań pracownika pierwszego kontaktu należy między innymi: zapoznanie się z sytuacją życiową mieszkanki przed przyjściem do DPS, udział w spotkaniach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w celu opracowywania i weryfikacji indywidualnego planu wsparcia oraz dbanie o właściwą jego realizację, indywidualne spotkania z mieszkanką w zależności od potrzeb i stanu zdrowia mieszkanki, stwarzanie przyjacielskiego klimatu w czasie spotkań, zachęcanie do rozmowy i dzielnie się swoimi przeżyciami oraz wypowiadania swoich potrzeb i problemów, rozpoznawanie potrzeb mieszkanki i zgłaszanie ich pracownikom odpowiedzialnym za ich realizację, pomoc w wyborze zajęć terapeutycznych zgodnie z pragnieniem mieszkanki i stymulowanie do działania i utrzymania aktywności.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl