DPS Częstochowa – Rada mieszkanek

Rada mieszkanek

W Domu funkcjonuje Rada Mieszkanek, która jest wspierana przez dyrektora. W skład Rady wchodzą wszystkie chętne mieszkanki, które są świadome, jeśli zostaną wybrane większością głosów przez inne mieszkanki.

Za funkcjonowanie Rady Mieszkanek oraz jej spotkania odpowiedzialny jest pracownik socjalny. Spotkania Rady mieszkanek odbywają się raz w miesiącu lub jeśli zajdzie taka potrzeba częściej. W spotkaniach oprócz mieszkanek i pracownika socjalnego biorą udział również dyrektor Domu oraz inni pracownicy.

Podstawowe zadania Rady Mieszkanek to: dbanie o dobro, interesy i potrzeby Mieszkanek, reprezentowanie interesów Mieszkanek przed dyrektorem Domu, zgłaszanie potrzeb Mieszkanek, inicjowanie organizacji imprez, wyjazdów, monitorowanie sytuacji wewnętrznej społeczności Mieszkanek, systematyczne organizowanie i udział w zebraniach Mieszkanek dotyczących aktualnych problemów, zaistniałych konfliktów i sygnalizowanych potrzeb ewentualny udział w zebraniach Zespołu Terapeutycznego – Opiekuńczego).

Na zebraniach Rady Mieszkanek omawiane są między innymi: organizacja imprez kulturalno – oświatowych w Domu i poza nim oraz wycieczek i innych wyjazdów, organizacja imienin mieszkanek oraz świat okolicznościowych,  zapoznanie z nowymi mieszkankami i pracownikami Domu, informowanie mieszkanek o różnego rodzaju  wydarzeniach, które będą miały miejsce w DPS, w społeczności lokalnej czy innych ważnych wydarzeniach o szerszym zasięgu, szukanie rozwiązań  w sytuacjach konfliktowych, przypomnienie procedur i zapoznanie ze zmianami w przepisach, omawianie podstawowych zasad współżycia w zespole, poddawanie propozycji do jadłospisu, omawianie innych bieżących spraw Domu.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl