DPS Częstochowa – Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator Danych informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Wesoła 14, 42-200 Częstochowa, reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej tel. 604539114, z siedzibą w Częstochowie ul. Wesoła 14, 42-200 e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w DPS: kontakt tel. 34/ 361 88 94, e-mail: iod@czestochowa.albertynki.pl
  3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z działalnością Domu Pomocy Społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); oraz  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej. (Dz.U. 2018 poz. 278).
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnych jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2 00-193 Warszawa oraz do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl