DPS Częstochowa – Premiera przedstawienia 'Póki my żyjemy'

Premiera przedstawienia 'Póki my żyjemy'

14 września 2023

Michalinki wystąpiły w czwartek, czternastego września na scenie Kina Bajka w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Zespół przedstawił dwa montaże słowno – muzyczno – teatralno – taneczne dla zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji nadrzędnych, władze lokalne, mieszkańcy, podopieczni i opiekunowie zaprzyjaźnionych z naszym Domem placówek, księża, siostry zakonne, jak również przyjaciele Domu. Pierwsze premierowe przedstawienie o tematyce historycznej pt.: „Póki my żyjemy” miało na celu uświadomienie, jak ważna jest wolność dla każdego człowieka. Drugi montaż pt.: „Zakochać się jak za dawnych lat” – wprowadził widzów w atmosferę cudownych niezapomnianych lat 20. i 30. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili realizację tego wspaniałego przedsięwzięcia, naszym wspaniałym widzom, a w sposób szczególny Michalinkom.

Na scenie stoją trzy osoby, Dwie z nich kupują gazetę od mieszkanki przebranej za przedwojennego sprzedawcę gazet, w tle wyświetlona na ekranie prezentacja mutimedialna uzupełniajaca scenę Wspólne zdjęcie na scenie pracowników odpowiedzialnych za organizację przedstawienia w Poraju

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl