DPS Częstochowa – Alleluja!!!

Alleluja!!!

3 kwietnia 2021

Życzymy z serca, by

Jezus Zmartwychwstały

opromieniał Wasze życie,

obdarzał Swoją łaską

i światłem dając pewność, że wszystko w życiu ma sens.

A radosny czas świętowania

Zmartwychwstania Pańskiego

przeżyty w atmosferze

 wzajemnej miłości i życzliwości

 – niech będzie okazją

do czynienia dobra

i pozwoli dzielić się

radością i pokojem z innymi.

Szczęść Boże

Siostry Albertynki,

Mieszkanki Domu i Pracownicy

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl