DPS Częstochowa – Śląskie Pomaga

Śląskie Pomaga

11 sierpnia 2020

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie uczestniczy w projekcie ŚLĄSKIE POMAGA, realizowanym przez Województwo Śląskie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego, który skierowany jest do podmiotów prowadzacych placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych funkcjinujace w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W ramach projektu w DPS realizowane i finasowane są 3 zadania.

1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2.

2. Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

3. Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl