DPS Częstochowa – Krakowskie Spotkania Artystyczne

Krakowskie Spotkania Artystyczne

24 grudnia 2019

Krakowskie Spotkania Artystyczne – to drugie spotkanie Michalinek w Krakowie podczas Gaudium et Spes. Tym razem w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury Panie odebrały nagrodę za wyróżnienie przyznane za Występ prezentowany 28 paździenika b.r. Po odbiór nagrody na scenie – słodycze i pięknego anioła wyszły bez mała wszystkie „Michalinki”.

Radości i emocji nie da się jednak w pełni wyrazić słowami.

Gratulujemy z serca!!!

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl